Infotrend - agencija za IT konsalting, upravljanje projektima, informacione sisteme i veb dizajn

 


Planiranje i izrada uspešnih veb prezentacija i veb aplikacija

 

Infotrend informacione tehnologije

 

 

Predstavljamo

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

Magazin objavljuje izabrane, autorske, dokumentarno-putopisne reportaže, posvećene skrivenim i udaljenim mestima u Srbiji i ljudima, koji tamo žive.


Kako uraditi uspešan Veb sajt - putem od koncepta do realizacije?


Na samom početku zajedno postavljamo ciljeve, a zatim kreiramo rešenja za njihovo dostizanje:

- izdvajamo ciljne grupe, kojima je sajt namenjen;
- planiramo i kreiramo sadržaje;
- vršimo lekturu tekstova i prevođenje tekstova na engleski jezik;
- planiramo i kreiramo priloge, ilustracije i fotografije;
- dizajniramo sajt prilagođen sadržajima prezentacije i ciljnim grupama;
- SEO - izdvajamo elemente od značaja za prijavljivanje sajta mašinama za pretraživanje;
- prijavljujemo sajt i pratimo pozicioniranje sajta na mašinama za pretraživanje;
- pratimo statistiku poseta, ponašanje posetilaca i efikasnost prezentacije;
- predlažemo rešenja za održanje, ili povećanje efikasnosti prezentacije;
- administriramo internet domen i sajt;
- održavamo i ažuriramo sadržaje sajta i predlažemo aktivnosti za dalji razvoj sajta.

 

Prioriteti pri planiranju iz izradi veb sajta

- Obezbediti tačne i ažurne informacije, značajne i vredne našim korisnicima
- Kreirati grafički dizajn veb sajta, koji je prilagođen prvenstveno korisnicima i sadržajima veb sajta
- Uraditi potpunu SEO optimizaciju i proveriti kako Google vidi naš sajt
- Koristiti efikasne i samo neophodne module (skripte)
- Programski kod veb sajta mora da bude bez grešaka i slično.
 

 


Koliko košta veb sajt?


Cenu izrade i ažuriranja sadržaja veb sajta nije teško odrediti. Potrebno je samo da znamo šta želimo i kome smo sajt namenili.

 


Koje su najčešće greške pri izradi veb sajta i kako ih izbeći?


Veb sajt nije prilagođen našim korisnicima:

- Veb sajt nismo namenili našim korisnicima, već ga radimo isključivo sebe radi:
Moramo da odlučimo za koga radimo sajt.

- Sadržaji su nepotpuni, netačni i neažurni, nisu lektorisani:
Nisu važni broj strana sajta i linkova, važne su tačne i proverene informacije, napisane bez slovnih, stilskih i gramatičkih grešaka.

- Grafički dizajn veb sajta nije prilagođen ciljnoj grupi:
Izbor grafičkog dizajna ne sme da se zasniva na kriterijumu "Meni se sviđa!". Kriterijumi za primereni grafički dizajn su ciljna grupa, planirani prilozi i lako korišćenje sadržaja sajta.

- Previše je nepotrebnih elemenata na veb stranama, koji negativno utiču na upotrebljivost sajta. Posetioci napuštaju sajt, pre nego li pročitaju tekstove, koje smo im namenili:
Sve "što može" da bude na sajtu ne znači da je potrebno i dobro. Previše animiranih delova zbunjuje posetioca. Previše nepotrebnih dodataka čini starnice sajta nepreglednim, nečitljivim i zamornim za posetioce. Kombinacija previše neusaglašenih modula može dovesti do tehničkih problema, programskih grešaka i nefeunkcionisanja sajta i slično.

- Sadržaji sajta nisu semantički označeni, podaci nisu struktuirani, SEO nije rađen, ili je neuspešan.
Pretpostavka da je SEO optimizacija urađena nije dovoljna. Neophodno je proveriti kako Google vidi stranice našeg sajta.

 


Kada je veb sajt uspešan?


Ne postoje veliki i mali, skupi i jeftini sajtovi.
Postoje uspešni i neuspešni.
Uspešan sajt nudi sadržaje:
- koji su nekome važni i korisni,
- koje posetioci vole i
- koji ih ne zamaraju.

 


Kako se radi uspešna SEO optimizacija (Search Engine Optimization)?


Najčešća želja (ili zahtev): - Hoćemo da naš veb sajt bude prvi na Google-u!

Najčešće pitanje (ili nedoumica): - Zašto nas Google ne vidi?

Na pitanja rado odgovaramo i otklanjamo nedoumice.

Sastavni deo programskog koda veb strana koje kreiramo su elementi, neophodni za uspešnu SEO optimizaciju. Na osnovu teorije, dobre prakse i sopstvenog iskustva dolazimo do planiranog rezultata: Google vidi, prihvata, prati i podržava sadržaje naših veb strana, dodeljujući im visok rang u rezultatima pretraživanja.

Rezultat primene Infotrend SEO metodologije je uspešna SEO optimizacija, koju smo uradili za potrebe našeg Magazina za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju.

Semantički označen sadržaj teksta i fotografija, povezan sa LOD rečnicima, Google prepoznaje kao struktuirane podatka (semantički veb). Stranica je pozicionirana na prvo mesto rezultata pretraživanja. Istovremeno, prikazane su fotografije sa stranice Boljev Dol.

 

Infotrend SEO metodologija: rezultat je uspešna SEO optimizacija

Primer: Kako Google vidi našu stranicu, na kojoj smo primenili Infotrend SEO metodologiju

 


Kako uraditi uspešnu SEO


Kada smo semantički označili tekstualni sadržaj veb strane i slike, povezali sadržaje strane sa otvorenim rečnicima na vebu (Link Open Data), Google je na našoj strani prepoznao struktuirane podatke. Nakon dan-dva, naša semantički označena stranica i slike našle su se u vrhu rezultata pretraživanja.