Infotrend - profesionalne autorske fotografije

 


Ruska memorijalna crkva Rajevska u Gornjem Adrovcu

Ruska memorijalna crkva Rajevska u Gornjem Adrovcu posvećena je pukovniku Rajevskom, koji je poginuo 20. avgusta 1876. u Gornjem Adrovcu, u borbi protiv Turaka. Pukovnika Rajevskog Tolstoj je u Ani Karenjini predstavio u liku grofa Vronskog.

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije

 

Gornji Adrovac - 5947

Gornji Adrovac - 5947

 

Gornji Adrovac - 5954

Gornji Adrovac - 5954

 

Gornji Adrovac - 5969

Gornji Adrovac - 5969

 

Gornji Adrovac - 5968

Gornji Adrovac - 5968

 

Gornji Adrovac - 5970

Gornji Adrovac - 5970

 

Gornji Adrovac - 5965

Gornji Adrovac - 5965

 

Gornji Adrovac - 5966

Gornji Adrovac - 5966

 

Gornji Adrovac - 5956

Gornji Adrovac - 5956

 

Gornji Adrovac - 5972

Gornji Adrovac - 5972

Gornji Adrovac - 5963

Gornji Adrovac - 5963

Gornji Adrovac - 5962

Gornji Adrovac - 5962

Gornji Adrovac - 5959

Gornji Adrovac - 5959

Back | Up | Next