Agencija za informacione sisteme i veb dizajn, Beograd

 


Izrada CD i DVD prezentacija


Kreiramo


- DVD publikacije i promotivni DVD;
- multimedijalne DVD prezentacije;
- multimedijalne DVD monografije;
- multimedijalni reklamni i promotivni materijal.


Usluge koje pružamo


- grafički dizajn sadržaja;
- pisanje i lektura tekstova;
- grafički dizajn i štampanje DVD nalepnica;
- dizajniranje DVD omota i
- umnožavanje DVD-a u ograničenom tiražu (do 100 kopija).

 


Usluge koje ne pružamo


- štampanje omota DVD-a;
- umnožavanje DVD-a u većim tiražima (više od 100 kopija) i
- uslužno umnožavanje DVD materijala.

 


Izbor CD i DVD prezentacija koje smo kreirali


Vesna Omčikus: Kolekcija jesen/zima 1867.

Vesna Omčikus: Kolekcija jesen/zima 1867.

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (CD virtuelna izložba)

Nina Krstić: Sava Sekulić - klasici srpske naivne umetnosti

Nina Krstić: Sava Sekulić - klasici srpske naivne umetnosti

Naručilac: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina (CD monografija)

Maria Buzaši Marganić: Milenijumi umetnosti - kratka istorija umetnosti

Maria Buzaši Marganić: Milenijumi umetnosti - kratka istorija umetnosti

Naručilac: Korak (Step) - Finska podrška obrazovanju u Srbiji (monografija - obrazovni CD)


Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2008-2010. godine

Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2008-2010. godine

Naručilac: Ministarstvo finansija Republike Srbije (prezentacioni CD)


Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2007-2009. godine

Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2007-2009. godine

Naručilac: Ministarstvo finansija Republike Srbije (prezentacioni CD)


Vjera Mitrović: Srpsko-francuski odnosi u 19. i 20. veku

Vjera Mitrović: Srpsko-francuski odnosi u 19. i 20. veku

Naručilac: Arhiv Srbije (CD monografija)


Vesna Omčikus: Na početku - dr Sima Trojanović

Vesna Omčikus: Na početku - dr Sima Trojanović

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (multimedijalni projekat)


Vera Šarac-Momčilović: Čija je ovo kapa?

Vera Šarac-Momčilović: Čija je ovo kapa?

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (CD virtuelna izložba)


Miloš Matić: Vrata - kapija dva sveta

Miloš Matić: Vrata - kapija dva sveta

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (CD virtuelna izložba)


Milan Jakšić: Mihajlo Pupin (1854-1935) - 150 godina od rođenja

Milan Jakšić: Mihajlo Pupin (1854-1935) - 150 godina od rođenja

Naručilac: Istorijski arhiv u Pančevu (CD uz izložbu)


Milan Jakšić: Dr Mihovil Tomandl - Pančevo i Prvi srpski ustanak

Milan Jakšić: Dr Mihovil Tomandl - Pančevo i Prvi srpski ustanak

Naručilac: Istorijski arhiv u Pančevu (CD reprint izdanja)


Miloš Matić: Tradicionalno posuđe

Miloš Matić: Tradicionalno posuđe

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (CD virtuelna izložba)


Ljiljana Ćinkul: Mala grafika

Ljiljana Ćinkul: Mala grafika

Naručilac: Grafički kolektiv, Beograd (katalog izložbe)


U rukavicama

U rukavicama

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (CD virtuelna izložba)


Vesna Marjanović: Maske i rituali u Srbiji

Vesna Marjanović: Maske i rituali u Srbiji

Naručilac: Etnografski muzej u Beogradu (CD virtuelna izložba)