Agencija za informacione sisteme i veb dizajn, Beograd

 


Projektovanje i izrada informacionih sistema

U kratkim rokovima projektujemo i isporučujemo integralne informacione sisteme i pojedinačne programske module. Između ostalog, imamo višegodišnje iskustvo u izradi informacionih sistema  ustanova za zaštitu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, zaštitu nematerijalne baštine i zaštitu arhivske građe.

Predstavljamo Muzejski informacioni sistem - MIS.

 


Muzejski informacioni sistem - MIS


Isporučujemo Muzejski informacioni sistem, koji je usaglašen sa međunarodnim standardima i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara Republike Srbije. Raspoložive su sve potrebne, međusobno povezane programske celine (programski moduli):

 • Centralni registar
 • Fototeka i multimedijateka
 • Akvizicija
 • Naučno-stručna obrada predmeta
 • Nematerijalna kulturna baština
 • Digitalizacija i zaštita kulturnih dobara
 • Smeštaj predmeta, depo
 • Konzervacija i restauracija
 • Izlaganje predmeta
 • Publikovanje i izdavačka delatnost
 • Arhiv muzeja
 • Muzejske radionice i edukacija
 • Ostale, potrebne module, po zahtevu korisnika
Muzejski informacioni sistem - Centralni registar

Muzejski informacioni sistem - Podsistem "Centralni registar"

 


Koje delove MIS odabrati i kako?


Izbor modula MIS za implementaciju u ustanovi za zašititu kulturnih dobara zavisi od ciljeva koje ste postavili i podataka, o kojima želite da vodite evidenciju.

Nakon 20 godina iskustva u izradi i implementaciji informacionih sistema ustanova za zaštitu kulturnih dobara, pomoći ćemo:

 • da odredite šta je obavezno potrebno;
 • da odabarete module, koji su vam stvarno potrebni;
 • da obučimo i motivišemo kustose i dokumentariste da koriste nova programska rešenja, olakšaju i unaprede i svoj posao i muzejski rad u celini.

Koji su najvažniji preduslovi za uspeh?

 • Nije novac, novca je uvek dovoljno.
 • Nisu ni kompjuteri, skeneri, štampači, produžni kablovi, procesori, habovi i ostali nerazumljivi tehnički pojmovi.
 • Mnogo je dobro da se niko od rođaka, prijatelja i kumova "ne razume u kompjutere".

Neophodno je imati nešto mnogo jednostavnije:

 • motiv, želju i opredeljenje da se MIS stvaro uradi;
 • plan za uspeh;
 • strpljenje i upornost;
 • nekoga ko to zna da planira i uradi, a ima motiv i želju da vaš MIS stvarno radi, i na kraju
 • dovoljno je da svako radi samo svoj posao.

 

Muzejski informacioni sistem - Fototeka (Multimedijateka)

Muzejski informacioni sistem - Podsistem "Fototeka (Multimedijateka)"

 


Implementacija rešenja


Zajedno

 • analiziramo potrebe;
 • definišemo prioritete i preduslove i
 • pravimo (dugoročne) planove i realnu dinamiku uvođenja MIS.

Mi:

 • preuzimamo vaše postojeće podatke, ukoliko postoje u bilo kakvom elektronskom obliku;
 • koliko god i kad god je tehnički moguće, prebacujemo ih u novu bazu podataka (da se ne počinje uvek iznova);
 • instaliramo programe, koji odmah rade i
 • vršimo obuku kustosa i dokumentarista.

Zajedno:

 • radimo mesečne, kvartalne i sve druge periodične analize, koje se bave korišćenjem MIS i
 • pravimo planove za dalji razvoj MIS.

Mi radimo tako. Kakvo je vaše iskustvo, možda može i drugačije?

 

Muzejski informacioni sistem - Veza CR - Fototeka

Muzejski informacioni sistem - Veza podsistema "CR" - "Fototeka"

 


Kako do uspeha?


Muzejski informacioni sistem - Cetnralni registar i Fototeka

Uspeh se planira.
Informacioni sistem radi se samo jednom, a koristi se godinama - nemoguće ili moguće?